Yerkaya Zemin Mühendislik Albüm | Linkler | Mail

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Zemin Etütleri

Temel tasarımı ile zemin-temel-yapı etkileşiminin irdelenmesinde kullanı- lacak zemin özelliklerinin tayini için yapı alanı ve çevresinde zemin ve yeraltı suyu ile ilgili bütün verilerin toplanması amacıyla yapılır.

Etütlerin kapsamı ve içeriği
-Yapılacak yapının özellikleri,
-Zemin koşulları,
-Civardaki yapılar,
-Depremsellik,
-Çevre ilişkileri
-Yeraltısuyu durumu gibi faktörlere bağlıdır.


Faaliyet Alanlarımız
  • Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri
  • Zemin Etütleri
  • Jeoteknik, Jeofizik Etüdler
  • Zemin Sondajı
  • Yeraltı Suyu Araştırmaları
  • Rezistivite ÖlçümüSismik Ölçüm
Sismik Çalışması

Sondaj Çalışması
Sondaj Çalışması

Araştırma Çukuru
Araştırma Çukuru Çalışması

Yerkaya Zemin MühendislikYerkaya İletişim
Batı Mah. Karanfil Sok. Ahmetbey Apt. No.39/2 Daire:4 Pendik/İSTANBUL

Tel: 216.419.1129
GSM: 532.202.4129
Email: info@yerkaya.com